5.การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์

สามารถเลือกใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยได้ 2 วิธี คือ

1.Least Significant Difference (LSD)

2.Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s