3.หลัการทดลอง

กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective)และสมมติฐาน (Hypothesis)

 

เลือกใช้วิธีคำนวณตามความเหมาะสม สามารถแบ่งได้ 4 ค่า คือ

1.ค่า Z

2.ค่า x²:chi-square test

3.ค่า t-test

4.ค่า F-test

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s