วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 1 (Statistical Methods for Agricultural Research I รหัส 1200260)

Posted: October 2, 2012 in Uncategorized

เปิดสอนสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบ่งได้ 2 กลุ่มการเรียน คือ

1.สำหรับนักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ ประมง และอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ปรจำวิชา

-ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลี

-รศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ

2.สำหรับนักศึกษา สาขาพืชสวน พืชไร่

อาจารย์ปรจำวิชา

-ผศ.ดร.วีณา เมฆวัฒนากาญจน์

-ดร.สุทินพรหมโชติ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s